Velkommen til en trygg Melhus Cup 2020.

På grunn av koronasituasjonen blir årets arrangement noe annerledes enn slik vi kjenner Melhus Cup fra tidligere år. Vi tar selvfølgelig situasjonen på alvor og trenger alles hjelp for å gjøre cupen til et trygt arrangement. Det er derfor viktig at alle besøkende er kjent med smittevernstiltakene for cupen og praktiske forhold knyttet til smittevern.

På grunn av koronasituasjonen blir årets arrangement noe annerledes enn slik vi kjenner Melhus Cup fra tidligere år.

Hovedreglene for ALLE besøkende og funksjonærer på cupen er følgende:

  1. Hold deg hjemme dersom du er syk. Har du luftveissymptomer som halsvondt, forkjølelse, hoste, tungpusthet, feber samt generell sykdomsfølelse kan du ikke møte på våre anlegg. 
  2. Vask hendene grundig og ofte.
  3. Hold minst en meters avstand til andre
  4. Har du oppholdt deg i utlandet siste 10 dager før deltagelse på cupen, kan du dessverre ikke delta på cupen eller besøke våre anlegg.

Smittevernsansvarlig Kjellaug Krogh Angvik skal varsles på tlf. 90 05 36 28 dersom man blir syk med nevnte luftveissymptomer under cupen, eller får påvist covid-19 i inntil 10 dager etter cupdeltagelsen.  

Praktisk info

Pga antallsbegrensning på 200 stk, er ikke årets cup et åpent arrangement. Hvert lag kan kun stille med et begrenset antall deltagere, dvs spillere, trenere, lagledere og publikum. 3’er lag kan stille med maks 9 deltagere, 5’er lag maks 13 deltagere og 7’er lag maks 18 deltagere. Det må leveres navneliste med komplett oversikt over det enkeltes lag deltagere, og kun de som er oppført på denne listen kan møte på cupen. 

Det er dessverre ikke anledning til å dele på en publikumsplass, eksempelvis ved at foreldrepar møter på noen kamper hver. 

Lagene kan møte tidligst 30 min før første kamp. Dette for å sikre at anleggene tømmes og rengjøres mellom hver kampgruppe. Av samme årsak er det også viktig at anlegget tømmes så raskt som mulig etter siste kamp. 

  • Vi har kiosk på alle 3 anlegg. Melhus Cup 2020 er et kontantfritt arrangement. Du kan betale med kort og Vipps. 
  • Det er ikke anledning til å benytte garderober. 
  • Det blir ikke gjennomført fairplayhilsen.
  • Vi oppfordrer dere til å holde laget mest mulig samlet under cupen.
  • Vi takker for den enkeltes innsats for å ivareta godt smittevern, slik at Melhus Cup blir et trygt arrangement med fotballgleden i sentrum.

Hilsen Melhus Cup styret