15. april 2021

Melhus Fotball ba tidligere i dag treningsgruppene J14/J15 og J17 om å innstille organisert aktivitet i første omgang fram til lørdag pga nær befatning med smitteutbruddet i Midtre Gauldal. Vi har også vært i kontakt med kommuneoverlegen for anbefalinger knyttet til ytterligere restriksjoner eller innstilling av aktivitet for øvrige lag. Han sier følgende:

«Inntil videre følges nasjonale retningslinjer for idretten, slik som tidligere. Dersom innstramminger i forhold til disse, vil det evt komme lokal forskrift eller fattes hastevedtak om dette. De som sitter i isolasjon, karantene eller ventekarantene skal selvfølgelig ikke delta i idretten. Som tidligere bør arrangement holdes innad i kommunene.»

Aktiviteten for vår del fortsetter altså som før, men det kan komme innstramminger på kort varsel både på lags- og klubbnivå. Oppfordrer videre alle involverte til å være ekstra nøye med å overholde smittevernsreglene, holde seg hjemme ved symptomer eller smittemistanke og ha lav terskel for å teste seg. Vi trenger absolutt ikke et utbrudd i klubben nå:-)

Styret Melhus Fotball

v Rune Jøraandstad
Leder

Oppfordrer videre alle involverte til å være ekstra nøye med å overholde smittevernsreglene, holde seg hjemme ved symptomer eller smittemistanke og ha lav terskel for å teste seg.