Fotballglede for alle

Vi er en klubb der alle skal få lov å utvikle seg. I Melhus Fotball kan du bli så god du vil. Vi backer deg – men du må gi alt.

Visjon

Fotballglede for alle

Vår visjon er; «Fotballglede for alle».

Som en frivillighets-, medlems- og foreldredrevet organisasjon – trenger vi hjelp fra alle. Vi står sammen – klubbens styre og ledelse, tillitsvalgte, trenere, spillere og foreldre, foresatte og alle som heier på oss. Hjelpe hverandre, delta aktivt, og skape positivitet; «Fotballglede for alle».

Hensikt

Vi spiller fotball – fordi det er gøy

Melhus Fotball, en del av Melhus Idrettslag (stiftet 1898). Som i gamledager, men også i dag – skal vi legge til rette for fotballglede for alle. Den store aktiviteten fotballen skaper – gir et ansvar som en stor samfunnsaktør. Gjennom å skape gode miljøer, ønsker vi at fotballen skal være et sted der alle kan finne tilhørighet. Det er ekte fotballglede.

Klubbstyrt

Melhus Fotball er en klubbstyrt virksomhet – som en del av hovedlaget Melhus Idrettslag. Melhus Fotball holder til i Eiendomsmegler 1 Gruva stadion.

Ta deg tid til å lese Veiviseren.

Å vite at noen er stolt av deg – setter spor for livet.

En ÆESTOLT™ klubb

Melhus Fotball er en ÆESTOLT™ klubb. Vi forplikter oss til ÆESTOLT™ sine verdier. #ÆESTOLT er en bevegelse.

Det handler om å – heie hverandre frem. Gi, uten å forvente noe tilbake. Det handler ikke om å vinne kamper – men hverandre. Ikke bare en medspiller, men medmenneske. Les mer på http://æestolt.no.

Ikke bare en medspiller, men medmenneske.

ÆESTOLT verdiene

 

Visjon

Melhus Fotball sin visjon er; «Fotballglede for alle».

Verdiene forplikter:

Fokus:
• Omsorg
• Stolte av hverandre og oss selv
• Heie hverandre frem
• Optimisme
• Anerkjennelse
• Respekt uansett ulikhet
• Gi, uten å forvente tilbake

Arbeidsmetoder:

• Oppmuntring
• Tillit
• Gi ros
• Bry oss
• ‘Stille opp’ mentalitet
• Sport, lek og positivitet
• Ingen er perfekt
• Det er ‘lov’ å gjøre feil

Verdiene forplikter – ikke bare for klubben, men for trenere, lagledere, foreldre og familien.

Kjerneverdier

Alle som er opptatt av fotball, skal bidra til å ta vare på fotballens kjerneverdier. Fair play handler om det som skjer på og utenfor banen, og er normen som skal prege aktiviteten på alle nivåer.

Norges Fotballforbund – NFF – har trygghet, glede, respekt, likeverd og folkelighet som førende verdier.

Gjennom å skape mer og bedre aktivitet i alle ledd vil NFF styrke rekrutteringen og beholde aktive og frivillige lengst mulig. Gjennom økt kompetanse skal vi sikre at kvaliteten i hverdagen blir god nok til at vi kan konkurrere med de beste når det gjelder.

Fotballen skal være et sted der alle kan finne tilhør.

Norges Fotballforbund sin handlingsplan for perioden 2016-2019 sier følgende:

Samfunnsansvar

Den store aktiviteten fotballen skaper gir også et ansvar som en stor samfunnsaktør. Gjennom å skape gode miljøer skal fotballen være et sted der alle kan  finne tilhørighet. Det ansvaret ønsker NFF å ta gjennom å fremme verdiene trygghet, glede, respekt, likeverd og folkelighet.

I barnefotballen foregår spillerutviklingen i klubbene.

God trenerutvikling er en forutsetning for god spillerutvikling.

Barn

I lokalmiljøer over hele landet er store deler av befolkningen involvert i barnefotballens aktivitet. Dette symboliserer noe av barnefotballens enorme kraft og posisjon i Norge.

Det at «alle spiller fotball», skal NFF være stolte av å jobbe aktivt for å opprettholde.

Det store antallet fotballspillende barn inspirerer og utfordrer organisasjonen til å legge til rette for god aktivitet. Målene NFF arbeider mot, skal sikre god kvalitet i aktivitetene på feltet. Barnefotballens hovedmål er å gi så mange barn som mulig et godt fotballtilbud og gode fotballopplevelser.

NFFs utvidede breddeformel gir klubbene føringen: «Trygghet + Utfordringer + Mestring = Trivsel og utvikling»

Barnefotball skal kjennetegnes ved:

 • Trygge sosiale rammer
 • Fair play
 • Gode mestringsopplevelser
 • Spilleren skal bli sett av de voksne rundt laget
 • Aktiviteten på banen er forankret i NFFs nasjonale skoleringsplaner

Hovedmål:

 • Sikre at aktiviteten er preget av kompetanse og kvalitet
 • Sikre at spillerne har mulighet til å utvikle seg i sine lokalmiljøer • Andelen jenter som spiller fotball, skal økes til minst 40 prosent

Ungdom

Ungdomsfotball er fotball i aldersgruppen fra 13 til 19 år. Ungdomsfotballens store mangfold og de aktives ulike behov og ønsker inspirerer og utfordrer organisasjonen til å legge godt nok til rette for riktig aktivitet. Organisasjonen skal utvikle spillere og ivareta det store antallet ungdom som ønsker mestringsopplevelser og trivsel.

Tilbudet ungdommene får, skal være tilpasset de ulike behovene og ønskene til gruppen. Norges Fotballforbund har en unik mulighet til å påvirke ungdommen positivt gjennom den aktiviteten som fotballen representerer. Verdiene i organisasjonen og det sosiale fellesskapet er en støtte i den enkeltes vei mot voksenlivet. Ungdomsfotballen skal også legge til rette for spillere med ambisjoner om og forutsetninger for å nå toppfotballnivå.

 

Ungdomsfotball skal kjennetegnes ved:

 • Et tilpasset trenings­ og kamptilbud
 • Fair play
 • Medbestemmelse og involvering i fotballhverdagen for spillerne
 • Et godt rammeverk for riktig og god aktivitet
 • Kompetente trenere og ledere
 • At det legges til rette for spillere som har spesiell interesse og forutsetninger for å utvikle seg som fotballspillere

Hovedmål:

 • Sikre at aktiviteten er preget av kompetanse og kvalitet
 • Sikre at spillerne har mulighet til å utvikle seg i sine lokalmiljøer
 • Beholde  ere ungdommer
 • Andelen jenter som spiller fotball, skal økes til minst 20 prosent
 • Andelen gutter som spiller fotball, skal økes til minst 33 prosent
 • Tilrettelegge seriestruktur og kamptilbud ut fra forutsetning, ønsker og nivå

Voksen

Voksenfotball i Norges Fotballforbund de neres som all fotballaktivitet fra 20 års alder, med unntak av toppfotball. Målgruppen har et enormt mangfold, fra ambisiøse klubber på nivået under toppfotballen og til ulike lavterskeltilbud.

Vi kan gruppere aktiviteten i tre kategorier:

 1. Lag på 3. og 4. nivå for menn, og 2. nivå for kvinner
 2. Øvrige lag i divisjonssystemet
 3. Andre klasser og spillformer

Voksenfotball skal kjennetegnes ved:

 • Fair play
 • Et seriesystem som vektlegger prestasjonsutvikling for dem som har ambisjoner og forutsetninger
 • At klubbene på 3. og 4. nivå for menn og 2. nivå for kvinner er sentrale utviklingsarenaer i sine lokalmiljøer
 • At den er en viktig miljøfaktor og et flaggskip i lokalmiljøet
 • At det  nnes lavterskeltilbud i et livslangt perspektiv
 • At helse, mosjon og sosialt fellesskap skal være en viktig motivasjon for deltakelse

Hovedmål:

 • Tilrettelegge seriestruktur og kamptilbud ut fra forutsetninger, ønsker og nivå
 • Sikre at klubber på 3. og 4. nivå for menn og 2. nivå for kvinner har forutsigbare rammevilkår for å kunne være sentrale utviklingsarenaer i sine lokalmiljø
 • Øke antall lag i divisjonssystemet
 • Innføre alternative aktivitetstilbud