Dette er vi sammen om.

Som en frivillighets-, medlems- og foreldredrevet organisasjon – trenger vi hjelp. Derfor er vi glad for alle de tusenvis av dugnadstimer som legges ned av klubbens medlemmer og foreldre/foresatte.

Klubben er alltid i utvikling. Med aktivitet og rekruttering – for å beholde aktive og frivillige lengst mulig. Mange frivillige jobber iherdig for å sikre gode baneforhold. Vi er stolt av vår store og flotte arena – som er en av regionens største. Treningsavgiften må vi ha for å få til dette. Vi har også dugnadsarbeid, der overskuddet går tilbake til de enkelte lag.

Gjennom vårt #ÆESTOLT konseptet jobber vi knallhardt med å få enda flere sponsorer og ambasadører. De får profilering og arenaskilt fordelt rundt om på de ulike banene – og lagene som gjør avtaler får tilbakebetalt 30% til sin lagskasse. Les mer om dette her.

 

Søskenmoderasjon

Melhus Fotball har søskenmoderasjon. En familie betaler full pris på eldste barn og får 20% rabatt på neste barn og 40% på øvrige barn.

 

Har du ikke råd?

Ingen skal måtte stå på sidelinjen når vennene spiller fotballkamp, fordi familien ikke har råd. Ta kontakt med din trener eller noen styret – så tar vi en prat og løser dette.

 

Treningsavgift 2018 er som følger

* Treningsavgiftene i Melhus Fotball er ikke økt  de siste fem årene.

Jenter/gutter 7 år: Kr 1050,-
Jenter/gutter 8 år: Kr 1200,-
Jenter/gutter 9 år: Kr 1350,-
Jenter/gutter 10 år: Kr 1500,-
Jenter/gutter 11 år: Kr 1650,-
Jenter/gutter 12 år: Kr1800,-
Jenter/gutter 13 år: Kr2600,-
Jenter/gutter 14 år: Kr2800,-
Jenter/gutter 16 år: Kr3000,-
Jenter/gutter 19 år: Kr3200,-
Damer/herrer senior: Kr 3200,-

Frist for betaling er satt til 30. april. 2011 årgangen har frist til 31.05.2018. Treningsavgiften betales i vår betalingsportal: http://melhusfotball.gc.no

Det etablert nye rutiner og betalingsrutiner for medlemskontingenten. Du vil å få en e-post med giro som du kan betale, alternativt gå inn på Min Idrett og betale derfra.

Registrere deg på MIN IDRETT og oppdatere sine personlige opplysninger. Dette vil for framtiden være kjernen i medlemsadministrasjon i idrettsNorge.

 

Husk også å betale medlemskontingenten

Medlemskontingenten for 2018 er kr 100,- pr person. Les mer her