Perfekt samspill

Heia alle trenere i Melhus Fotball.

Vi er så glade for å ha mange dyktige trenere i klubben. De bruker mange frivillige timer som ingen andre ser – eller vet om. Dette setter vi som klubb utrolig stor pris på.

Den store aktiviteten fotballen skaper gir et ansvar som en stor samfunnsaktør. Gjennom å skape gode miljøer ønsker vi at fotballen skal være et sted der alle kan  finne tilhørighet. Det er ekte fotblallglede. Her har alle våre trenere en viktig oppgave.

Vårt mål er at vi skal være med å bidra til løsninger der hvor det er utfordringer. Vi ønsker hjelpe til med å skape mest mulig positive fotballopplevelser for alle som spiller fotball for MIL.

Les vår Veiviser her.

«Den beste opplevelsen» og dermed
også «flest mulig – lengst mulig.»

Arbeidsfordeling

Sportslig utvalg består av følgende personer og har følgende arbeidsfordeling:
Liv Randi Sira  – Påmelding av lag, banekalender, jentefotballsatsning
Bård Blekesaune – Banekalender, oppstartsårgangen
Håvard Lium – Fotballskole, jentefotballdag, bankhallen
Steinar Eggen – Fotballskole, trenerforum, bankhallen
Morten Kvernberg – Jentefotballdag og jentefotballsatsning
Svein Erik Wagnild – oppstartsårgangen, trenerforum, dialog mellom lag
Roy Åge Østerås – påmelding av lag, trenerforum, dialog mellom lag, utvalgets leder

Oppgaver

 • Påmelding av lag – Liv Randi Sira og Roy Åge Østerås
 • Fiks – Michael
 • Banekalender – Bård Blekesaune og Liv Randi Sira
 • Fotballskole – Håvard og Steinar Eggen
 • Klubbforum – MIL fotball
 • Trenerforum – Svein Erik og Roy Åge Østerås, Barnedelen – Steinar Eggen
 • Dommeroppsett – Kristian Aune
 • Jentefotballdag – Håvard Lium, Liv Randi Sira og Morten Kvernberg
 • Jentefotballsatsning – Morten Kvernberg og Liv Randi Sira
 • Oppstart ny årgang – Svein Erik Wagnild, Bård Blekesaune følger opp etter oppstartsmøte
 • Bankhallen fordeling av treningstid – Steinar Eggen Og Håvard Lium

Kontakt

For kontaktinfo, mail og mobilnr. gå til kontaktpersoner.