Den lange ventetiden og det stadige håpet.

Melhus Fotball, hele idretts-Norge og landet for øvrig har det siste året gått gjennom hva som på fotballspråket kan karakteriseres som en «skuffende sesong». Ikke nødvendigvis pga. svake resultater, men fordi mange av lagene våre aldri fikk muligheten til å i det hele tatt få resultater. Den lange ventetiden og det stadige håpet om at nå kommer vi i gang, har tatt på motivasjonen og energien for mange av oss.

Da vi utpå høsten i fjor etter hvert skjønte at det ikke ville bli noen seniorsesong 2020, ble det naturlig for Styret og Sportslig Utvalg å gå i dialog med våre hovedtrenere på senior 3. divisjon, Jan Ketil Berg og Tore Havdal, med tanke på hvordan ting skal se ut rundt senior framover. Det er krevende å trene 3. divisjon, med mange lange treningskvelder, helgekamper og gjennomføringskrav fra forbundsnivå som de fleste av oss slipper å forholde oss til. Jan Ketil og Tore har i flere år lagt ned både sjel, hjerte og utallige timer for at seniorlaget skal ha best mulig rammer; en reise som startet i 5. divisjon i 2014 og som nå har gitt oss 3 sesonger i 3. divisjon. De har gitt signaler på at det begynner å bli nok, så de gir seg nå som trenere for seniorlaget.

Det er unødvendig å si at vi setter enormt stor pris på alt det de har lagt ned i Melhus Fotball i løpet av de siste årene, og det er ingen tvil om at det er store sko å fylle. Melhus Fotball hadde ikke vært på det nivået vi er uten Jan Ketil og Tore, og for det er Styret og Sportslig Utvalg evig takknemlig. 

(Innlegget fortsetter)

Tore Havdal, og Jan Ketil Berg.
Foto: Melhus Fotball, Tormod Leithe.
Tore Havdal.
Foto: Melhus Fotball, Huyrebel.
Tore Havdal, og Jan Ketil Berg.
Foto: Melhus Fotball, Huyrebel.
Jan Ketil Berg.
Foto: Melhus Fotball, Huyrebel.

Samtidig så er det jo sånn at det ligger muligheter i det å bli tvunget til å tenke nytt. Vi kunne gått for en erfaren og etablert trener, vi kunne ha gått for en løsning innad i klubben og vi kunne gått for en ferskere og søkende kandidat som kan utvikle seg sammen med klubben og i den retningen klubben ønsker å gå. 

Styret og Sportslig Utvalg føler at vi har landet på en løsning som dekker egentlig alle tre av de variantene og det er en løsning vi har stor tro på.

Teamet vil bli komplettert med flere ressurser, men vil bestå av:

  • Jan Ove Grønflaten (hovedtrener)
  • Øyvind Onsøyen (assistenttrener med hovedansvar for oppfølging av keeperne)
  • Roar Strand (assistenttrener med hovedansvar for rolletrening)

Melhus Fotball har et ønske om et stabilt seniorlag i 3. divisjon, men samtidig et sterkt fokus på å utvikle egne spillere og legge til rette for de som har lyst til å bli gode som man vil og kan gjennom vårt utviklingskonsept SUM (Stolt Utvikling Melhus). Der må vi som klubb bli bedre enn det vi har vært tidligere, og vi tror at vi sammen med denne trioen skal utvikle både Melhus Senior og Melhus Fotball videre framover.

Vi håper derfor hele klubben blir med oss på å takke Jan Ketil og Tore for innsatsen så langt, og samtidig ønske Jan Ove, Øyvind og Roar velkommen og lykke til med jobben de nå står foran sammen med spillergruppen.

Styret
Melhus Fotball