Stor takk til våre styremedlemmer som går av; Øyvind Haugen, Monica Bjørnbeth og Tor Arne Hage. John Olaf Solstad (ikke tilstede). Takk alle for en fantastisk jobb i mange år! 

Følgende nye styremedlemmer inn:
Rune Jøraandstad 
Mats Berg
Line Masterud Knutsen
Simen Bruheim (ikke tilstede)