SUM

= Stolt Utvikling Melhus

Sammen skape trygge rom. Alle har talenter – og de skal utvikles.

SUM modellen

Stolt Utvikling Melhus (SUM) er Melhus Fotball sitt konsept for utvikling av fotballspillere uansett alder (begge kjønn) og romme ambisjoner og ferdigheter. SUM er vår utviklingsmodell for alle lag og spillere i klubben – jenter og gutter – damer og herrer. Alt med ÆESTOLT visjonen; ‘Skap trygge rom’ – og verdiene som fundament.

ÆESTOLT visjonen

Vår visjon er; Skap trygge rom!

Skap trygge rom; Tenk deg om miljøene rundt oss var steder – der man kunne føle seg 100% trygge.

Videre så kjemper #ÆESTOLT for likhet – det at alle mennesker er like mye verdt. Uansett hudfarge, sosial status, legning, kjønn eller religion.

Vi er et stort team – som DU er en del av. Vi har ryggen din! Her skal du utvikle deg – jobbe sammen for å skape resultater – større enn de du drømmer om.

Hvorfor SUM?

Noen klubber har sitt eget akademi, toppfotball, talentutvikling, prestasjonsgruppe eller et utviklingsprogram for talentfulle fotballspillere. I Melhus Fotball tror vi ALLE kan bli så god man vil. Vi kaller det utvikling – SUM, Stolt Utvikling Melhus (SUM).


Hva er SUM?

• Felles fotballforståelse
• Felles spillerstil
• Felles formasjon
• Felles treningsguide

Betydning; Sum. Resultatet av, legge sammen, essens, total, eller svaret på, helhet, enhet av noe spredt, adskilt,  sammendrag, hovedsak, kort sagt. Fra latin; summa, summa summarum [– suma:`rum] (grunnbetydning ‘summenes sum’) alt i alt summa appellabilis [– apela:´bilis] (annet ledd til latin appellare ‘påkalle, henvende seg til – for hjelp.


Er SUM noe for meg?

Yes! Det er for alle i klubben. SUM er utvikling av alle spillere. Uansett alder (begge kjønn) og romme ambisjoner og ferdigheter. Mål om å utvikle spillere til klubbens seniorlag – dame og herrelag.


Hva er SUM sitt fokus?

Vi har to fokus områder; det sportslige og som menneske  – hvor begge deler er like viktige. Vi skal utvikle deg sportslig og som menneske.

ÆESTOLT verdiene er fundament for hele SUM.

Dette skjer i felleskap – både trenere og spillerens eget ansvar – og i samarbeid med de ulike avdelingenes SUM coach, lagledere, spillere og klubb.


Hva er SUM-modellen

SUM-modellen (se pyramiden) viser lag / gruppe og alder. Fotballaktivitet skal drives på forskjellige nivåer. Mål er å sikre utvikling av spillere, lag, trenere, lagledere og støtteapparat – teambuilding, mestring, læring og innsats.


Hvor mye må man satse på fotball?

Null stress! Målet for SUM er å tiltrekke nok spillere til å ha både satsingslag og miljølag for alle involverte SUM årganger.

Vi er en klubb der alle skal få lov å utvikle seg. I Melhus Fotball kan du bli så god du vil hvis du putter inn en innsats. Det handler ikke om å vinne kamper – men hverandre.

Fotballaktivitet skal drives på forskjellige nivåer. Mål er å sikre utvikling av spillere, lag, trenere, lagledere og støtteapparat – teambuilding, mestring, læring og innsats.


Hvordan er SUM organisert?

 • Bredde / mangfold (+ Bakkemannskapet)
 • Fra 6 til 14 år
 • Fra 15 år og opp til A-laget / damelaget

Enkelt

Sportslige og menneske.

Vi har to fokus områder; det sportslige og som menneske – hvor begge deler er like viktige. Vi skal utvikle deg sportslig og som menneske. Dette skjer i felleskap – både trenere og spillerens eget ansvar – og i samarbeid med de ulike avdelingenes SUM coach, lagledere, spillere og klubb.

Vi er en klubb der alle skal få lov å utvikle seg.

Det handler om å – heie hverandre frem. Gi, uten å forvente noe tilbake. Det handler ikke om å vinne kamper – men hverandre. Ikke bare en medspiller, men medmenneske. 

SUM sine tre deler

 • Bredde / mangfold (+ Bakkemannskapet)
 • Fra 6 til 14 år
 • Fra 15 år og opp til A-laget / damelaget

Vi er en klubb der alle skal få lov å utvikle seg. I Melhus Fotball kan du bli så god du vil hvis du putter inn en innsats.

https://www.facebook.com/NRKlindmo/videos/1706964622752318/

«Jeg er kanskje ikke så god ennå, men jeg kan bli det hvis jeg trener godt».

Anja Hammerseng-Edin

SUM-modellen

SUM-modellen (se pyramiden) viser lag / gruppe og alder. Fotballaktivitet skal drives på forskjellige nivåer. Mål er å sikre utvikling av spillere, lag, trenere, lagledere og støtteapparat – teambuilding, mestring, læring og innsats.

I Melhus Fortball har også Sportsplanen, (fra 6-14 år) klubbens bestemmelser om hvordan trener, tillitsvalgt og foresatte skal forholde seg til all fotballaktivitet som drives på forskjellige nivåer. Klubben legger premissene, ikke trenere / enkeltindivider.

Melhus Fotball skal være en arena også for de ungdommer over 15 år og oppover – som vil ha det artig med fotballen. Målet for SUM er å tiltrekke nok spillere til å ha både satsingslag og miljølag for alle involverte SUM årganger.


Hvorfor SUM?

Melhus Fotball ønsker å være en attraktiv klubb å spille for – også for ambisiøse fotballspillere hele Trøndelag.

Noen klubber har sitt eget akademi, toppfotball, talentutvikling, prestasjonsgruppe eller et utviklingsprogram for talentfulle fotballspillere. I Melhus Fotball tror vi ALLE kan bli så god man vil. Vi kaller det utvikling – SUM, Stolt Utvikling Melhus (SUM).

Med SUM har en visjon om sammen å være god på kombinasjonen; trening på ulike nivå og utvikling. Med SUM så har vi drøm om å bli en preferert klubb – også med tanke på størrelse og anlegg i regionen.

Motiverte og ambisiøse fotballspillerne; velkommen til SUM.

Hvordan og for hvem er SUM?

Stolt Utvikling Melhus (SUM) er Melhus Fotball sitt konsept for utvikling av fotballspillere uansett alder (begge kjønn) og romme ambisjoner og ferdigheter.

SUM, i samarbeid med de SUM leder, trenere, hovedtrenere og sportslig avdeling – utvikle spillere til klubbens seniorlag. Bidra positivt til klubbens identitet og profil utad.

For de som har mulighet og ønsker det / tett samarbeid med Melhus VGS, videregående.

Vi skal utvikle deg – og du skal utvikle oss.

Utvikle: spilleforståelse, tekniske ferdigheter, fysiske ferdigheter / kapasitet, toppidrets-holdninger og mental kapasitet.

Melhus Fotball er en ÆESTOLT™ klubb. Vi forplikter oss til ÆESTOLT sine verdier. ÆESTOLT er en bevegelse.

ÆESTOLT handler om å – heie hverandre frem. Gi, uten å forvente noe tilbake. Det handler ikke om å vinne kamper – men hverandre. Ikke bare en medspiller, men medmenneske.

Hva er SUM?

• Felles fotballforståelse
• Felles spillerstil
• Felles formasjon
• Felles treningsguide

Betydning; Sum. Resultatet av, legge sammen, essens, total, eller svaret på, helhet, enhet av noe spredt, adskilt,  sammendrag, hovedsak, kort sagt. Fra latin; summa, summa summarum [– suma:`rum] (grunnbetydning ‘summenes sum’) alt i alt summa appellabilis [– apela:´bilis] (annet ledd til latin appellare ‘påkalle, henvende seg til for hjelp.

Stolt Utvikling Melhus. En definisjon av SUM er å legge sammen, og det er det vi er i gang med. SUM er nåtidens utviklingsmodell for alle i klubben vår og hviler seg på ÆESTOLT-verdiene våre.  

Stolt Utvikling Melhus [SUM] har følgende;
Ledere:
– Sportslig leder / + sportslig avd.
– Hovedledere SUM, teambuilding
– Teamledere SUM
– Teamtrener SUM (trenere rundt laget)
SUM lagene, SUM spillere og SUM trenere:
– Alle lag fra J15 og G15 og opp til Junior, Senior / A-laget

ÆESTOLT verdiene

ÆESTOLT™ sine to sider

 1. FOR DEG | Vær stolt av deg selv og ha tro på den du er. En svar / motgift mot janteloven; «Du skal helst ikke tro du er noe!» – eller «flink pike-syndromet».
 2. FOR ANDRE | Være stolt av hverandre og støtt opp om de rundt deg. Gi hverandre gode komplimenter og peke på hverandres beste sider. Jo flere vi er – jo bedre blir verden rundt oss.  

ÆESTOLT postulatene

For deg:
• Vær stolt av deg selv
• Prøv optimisme
• Tenk positivt
• Det er ‘lov’ å gjøre feil
• Vær ærlig

DU > for andre:
• Hjelp andre  
• Gi, uten å forvente tilbake
• Vær raus
• Bry deg
• Heie andre frem

ÆESTOLT verdigrunnlag

Fokus:
• Anerkjennelse
• Omsorg
• Respekt

Arbeidsmetoder:
• Oppmuntring
• Vis tillit  
• Ha det gøy


SUM ledere

Sammen skape trygge rom – for å utvikle morgendagens talenter.

Med styret i ryggen – skal hovedleder i SUM og de ulike SUM coachene, sammen med sportslig utvalg – hjelpe til med å skape positive fotballopplevelser.

SUM sine tre deler

SUM har tre deler hvor hver del har en egen SUM coach som følger opp klubbens trenere, lagledere og teamet rundt de ulike lagene.

 • Fra 15 år og opp til A-laget / damelaget
 • Fra 6 til 14 år
 • Bredde / mangfold

Hovedledere

SUM leder
xxx
Mobil: 00 00 00 00

Hovedlederfor fotball – Stolt Utvikling Melhus (SUM)
xxx
Mobil: 00 00 00 00

Sportslig leder Melhus Fotball
xxx
Mobil: 00 00 00 00

SUM coach‘er

SUM coach jenter for gruppen 6 til 12 år:
xxx
Mobil: 00 00 00 00

SUM coach jenter for gruppen 13 år opp til senior:
xxx
Mobil: 00 00 00 00

SUM coach gutter for gruppen 13 år opp til senior:
xxx
Mobil: 00 00 00 00

SUM coach jenter for gruppen 6 til 12 år:
xxx
Mobil: 00 00 00 00

SUM coach gutter for gruppen 6 til 12 år:
xxx
Mobil: 00 00 00 00

SUM coach for gruppen bredde / mangfold:
Simen Bruheim
Telefon: +47 40 84 90 074‬


Stolt Utvikling Melhus (SUM) er Melhus Fotball sitt konsept for utvikling av fotballspillere, alle aldre (begge kjønn). Sum er utarbeidet 2019 i samarbeid med styret, sportslig utvalg, trenere, markedsavdelingen og ÆESTOLT konseptet. Konseptet er godkjent av styret 2019 – og skal være i stadig utvikling. Lansert 2020. Melhus Fotball er en klubbstyrt virksomhet – som en del av hovedlaget Melhus Idrettslag.  

Verdensmester er ikke noe du er, men noe du blir og jobber mot.

Simen Bruheim

SUM – et uendelig spill

Melhus Fotball – vi spiller et uendelig spill

I de fleste organisasjoner og virksomheter er det krav om å vinne og bli best. Man er programmert / besatt av å vinne. Men hvordan vinne et spill som aldri slutter?

Det finnes ingen virksomhet som vinner.

ADVARSEL:  Å tvinge på et ‘endelig-spill, tankegang eller kultur inn i et uendelig spill er katastrofalt.

Fotball eller sjakk er et «ENDELIG spill», med faste regler og klare endepunkter. Når kampen er over – er det en taper og en vinner. MEN; En organisasjon (som Melhus Fotball) vil alltid være et «UENDELIG spill».

ENDELIG

 • Selskapets kvartalsvise inntjening
 • Vinne en medalje
 • Klemme den siste krona i en forhandling
 • Å oppdra et lydig barn

UENDELIG

 • Et selskaps omdømme
 • Bli så god som du kan bli
 • Sørge for at kunden vil gjøre forretninger med deg igjen
 • Oppdra et nysgjerrig barn