SUM – Stolt Utvikling Melhus

Melhus Fotball er stolte av presentere vårt nye konsept SUM – Stolt Utvikling Melhus.

SUM er et tilbud til alle klubbens spillere fra 6 år og oppover. Tilbudet er tilpasset spillernes alder, motivasjon og ambisjonsnivå. SUM skal i tillegg til spillerutvikling tilby trener- og dommerutvikling.

Melhus Fotball sin overordnede visjon er «Fotballglede for alle». SUM skal ivareta klubbens visjon og tilpasse fotballtilbudet ut fra alle type spillere i klubben. Derfor har vi laget tre ulike tilbud inn under SUM-paraplyen. Vi har valgt å kalle de tre tilbudene for Aktiv, Pluss og Akademi.

Felles for alle tre er at innholdet i tilbudet skal være forankret i klubbens «svart/hvite» tråd, som danner grunnlag for Melhus Fotball sin fotballfilosofi. Det er en pågående prosess å få nedfelt Melhus Fotball sin fotballfilosofi. Den skal være førende for treningsinnholdet for alle våre lag.

Samtidig er vi opptatt av både fotballutvikling og det sosiale i alle tre tilbudene. Vi har beskrevet de tre ulike tilbudene nedenfor.

SUM AKTIV (starter opp sommer/høst 2021)

 • Fra 6 år
 • Åpent tilbud for alle
 • Et tilbud i tillegg til fotballtrening med eget lag
 • Gratis deltakelse
 • Gratis lunsj
 • SUM treningsoverdel kan kjøpes om ønskelig
 • Fire hele dager i Gruva i året. To vår/to høst. Hver dag består av:
  • Trening / fotballaktivitet
  • Lunsj
  • Kamper / Cup
  • Sosialt for alle deltakere
 • Trenere fra klubbens egne lag
 • Spiller, – trener og dommerutvikling i tiltakene

SUM PLUSS (kommer 2022)

 • Fra 6 år
 • Åpent tilbud for alle
 • Et tilbud i tillegg til fotballtrening med eget lag
 • Egenandel for deltakelse
 • Lett påfyll av næring inkludert
 • SUM treningsoverdel inkludert
 • Regelmessig trening (eksempelvis ukentlig)
 • Egne trenerressurser som følger SUM Pluss
 • Spiller, – trener og dommerutvikling i tiltakene

SUM AKADEMI (starter opp juni/juli 2021)

 • Fra året spilleren fyller 12 år
 • Åpent for alle som kjenner seg igjen i følgende kriterier:
  • Ekstra ivrig spiller
  • Liker å trene og ønsker noe ekstra med fotball
  • Fokusert på trening
  • Nysgjerrig på egen utvikling
  • Tar eierskap til egen utvikling
  • Motivert for hjemmeoppgaver mellom tiltakene (video osv.)
  • Dedikasjon og interesse for utvikling viktigere enn ferdigheter pt.
 • Et tilbud i tillegg til fotballtrening med eget lag
 • Egenandel for deltakelse
 • Lunsj alle dager / lett påfyll etter dagen
 • SUM treningsoverdel inkludert
 • Tiltaksperioder som varer i opptil seks måneder av gangen. Tiltak tilpasses øvrig kamp- og treningsbelastning i eget lag. Lav / ingen aktivitet i «høysesong», mer aktivitet utenfor «høysesong». Tilpasses BDO-tilbud.
 • Tiltak 8-10 dager i løpet av en tiltaksperiode.
 • Spillerne melder seg på for en tiltaksperiode av gangen. Ny påmelding for hver tiltaksperiode.
 • En tiltaksdag (ca. seks timer) består blant annet bestå av:
  • Treningsøkt med tydelige læringsmål
  • Lunsj
  • Spillersamtale
  • Gruppearbeid
  • Teori rundt kosthold, skadeforebygging, mental trening etc.
  • Kamper (med video)
 • Egne trenerressurser som følger SUM Akademi og egen keepertrener.
 • Spillerens hovedtrener inkluderes i tiltaket og sørger for at utviklingsmål også følges opp i treningshverdagen med eget lag. SUM trener, hovedtrener eget lag og spilleren samarbeider om utvikling.
 • Spiller, – trener og dommerutvikling i tiltakene.

Kontakt:

sportslig@melhusfotball.no