SUM

= Stolt Utvikling Melhus

Sammen skape trygge rom – for å utvikle morgendagens talenter.

SUM modellen

Stolt Utvikling Melhus (SUM) er Melhus Fotball sitt konsept for utvikling av fotballspillere uansett alder (begge kjønn) og romme ambisjoner og ferdigheter. SUM er nåtidens utviklingsmodell for alle i klubben – med ÆESTOLT-verdiene som fundament.  

SUM er enkelt

Vi har fokus på to områder / deler; det sportslige og som menneske – hvor begge deler er like viktige. Vi skal utvikle deg – dette er både trenere og spillerens eget ansvar – i samarbeid med de ulike avdelingenes SUM coach, lagledere og klubb.

SUM sine tre deler

 • Fra 15 år og opp til A-laget / damelaget
 • Fra 6 til 14 år
 • Bredde / mangfold

Fotballglede

Vi er en klubb der alle skal få lov å utvikle seg. 

I Melhus Fotball kan du bli så god du vil. Vi backer deg – men du må gi alt.

SUM-modellen viser lag / gruppe og alder. Fotballaktivitet skal drives på forskjellige nivåer. Mål er å sikre utvikling av spillere, lag, trenere, lagledere og støtteapparat – teambuilding, mestring, læring og innsats.

I Melhus Fortball har også Sportsplanen, (fra 6-14 år) klubbens bestemmelser om hvordan trener, tillitsvalgt og foresatte skal forholde seg til all fotballaktivitet som drives på forskjellige nivåer. Klubben legger premissene, ikke trenere / enkeltindivider.

Melhus Fotball skal være en arena også for de ungdommer over 15 år og oppover – som vil ha det artig med fotballen. Målet for SUM er å tiltrekke nok spillere til å ha både satsingslag og miljølag for alle involverte SUM årganger.


Hvorfor SUM?

Melhus Fotball ønsker å være en attraktiv klubb å spille for – også for ambisiøse talenter hele Trøndelag.

Noen klubber har sitt eget akademi, toppfotball, talentutvikling, prestasjonsgruppe eller et utviklingsprogram for talentfulle fotballspillere. I Melhus Fotball heter det SUM, Stolt Utvikling Melhus (SUM).

Med SUM har en visjon om sammen å være god på kombinasjonen; trening på høyt nivå, talentutvikling og utdanning. SUM – med et drøm om å bli en preferert klubb med tanke på størrelse og anlegg i regionen.

Motiverte og ambisiøse fotballspillerne; velkommen til SUM

Hvordan og for hvem er SUM?

Stolt Utvikling Melhus (SUM) er Melhus Fotball sitt konsept for utvikling av fotballspillere uansett alder (begge kjønn) og romme ambisjoner og ferdigheter.

SUM, i samarbeid med de SUM leder, trenere, hovedtrenere og sportslig avdeling – utvikle spillere til klubbens seniorlag. Bidra positivt til klubbens identitet og profil utad.

For de som har mulighet og ønsker det / tett samarbeid med Melhus VGS, videregående.

Vi skal utvikle deg – og du skal utvikle oss.

Utvikle: spilleforståelse, tekniske ferdigheter, fysiske ferdigheter / kapasitet, toppidrets-holdninger og mental kapasitet.

Melhus Fotball er en ÆESTOLT™ klubb. Vi forplikter oss til ÆESTOLT sine verdier. ÆESTOLT er en bevegelse.

ÆESTOLT handler om å – heie hverandre frem. Gi, uten å forvente noe tilbake. Det handler ikke om å vinne kamper – men hverandre. Ikke bare en medspiller, men medmenneske.

Hva er SUM?

Betydning; Sum. Resultatet av, legge sammen, essens, total, eller svaret på, helhet, enhet av noe spredt, adskilt,  sammendrag, hovedsak, kort sagt. Fra latin; summa, summa summarum [– suma:`rum] (grunnbetydning ‘summenes sum’) alt i alt summa appellabilis [– apela:´bilis] (annet ledd til latin appellare ‘påkalle, henvende seg til for hjelp.

Stolt Utvikling Melhus. En definisjon av SUM er å legge sammen, og det er det vi er i gang med. SUM er nåtidens utviklingsmodell for alle i klubben vår og hviler seg på ÆESTOLT-verdiene våre.  

Stolt Utvikling Melhus [SUM] har følgende;
Ledere:
– Sportslig leder / + sportslig avd.
– Hovedledere SUM, teambuilding
– Teamledere SUM
– Teamtrener SUM (trenere rundt laget)
SUM lagene, SUM spillere og SUM trenere:
– Alle lag fra J15 og G15 og opp til Junior, Senior / A-laget

ÆESTOLT verdiene

ÆESTOLT™ sine to sider

 1. FOR DEG | Vær stolt av deg selv og ha tro på den du er. En svar / motgift mot janteloven; «Du skal helst ikke tro du er noe!» – eller «flink pike-syndromet».
 2. FOR ANDRE | Være stolt av hverandre og støtt opp om de rundt deg. Gi hverandre gode komplimenter og peke på hverandres beste sider. Jo flere vi er – jo bedre blir verden rundt oss.  

ÆESTOLT postulatene

For deg:
• Vær stolt av deg selv
• Prøv optimisme
• Tenk positivt
• Det er ‘lov’ å gjøre feil
• Vær ærlig

DU > for andre:
• Hjelp andre  
• Gi, uten å forvente tilbake
• Vær raus
• Bry deg
• Heie andre frem

ÆESTOLT verdigrunnlag

Fokus:
• Anerkjennelse
• Omsorg
• Respekt

Arbeidsmetoder:
• Oppmuntring
• Vis tillit  
• Ha det gøy


SUM ledere

Sammen skape trygge rom – for å utvikle morgendagens talenter.

Med styret i ryggen – skal hovedleder i SUM og de ulike SUM coachene, sammen med sportslig utvalg – hjelpe til med å skape positive fotballopplevelser.

SUM sine tre deler

SUM har tre deler hvor hver del har en egen SUM coach som følger opp klubbens trenere, lagledere og teamet rundt de ulike lagene.

 • Fra 15 år og opp til A-laget / damelaget
 • Fra 6 til 14 år
 • Bredde / mangfold

Hovedleder

Hovedleder Stolt Utvikling Melhus (SUM)
Esten Tronsaune
Mobil: 90 64 04 99
Mail: esten.tronsaune@ou.trondheim.kommune.no

SUM coach

SUM coach for gruppen 15 år og opp til A-laget / damelaget:

Navn Navnesen
Mobil: 90 00 00 00
Mail: xxx@xxx.no

SUM coach for gruppen 6 til 14 år:

Navn Navnesen
Mobil: 90 00 00 00
Mail: xxx@xxx.no

SUM coach for gruppen bredde / mangfold:

Simen Bruheim
bruheim@melhusfotball.no
Telefon: +47 40 84 90 074‬


Stolt Utvikling Melhus (SUM) er Melhus Fotball sitt konsept for utvikling av fotballspillere, alle aldre (begge kjønn). Sum er utarbeidet 2019 i samarbeid med styret, sportslig utvalg, trenere, markedsavdelingen og ÆESTOLT konseptet. Konseptet er godkjent av styret 2019 – og skal være i stadig utvikling. Lansert 2020. Melhus Fotball er en klubbstyrt virksomhet – som en del av hovedlaget Melhus Idrettslag.  

Styreleder Melhus Fotball
Rune Jøraandstad
Mobil: 90 84 84 77
Mail: rune.joraandstad@gmail.com

#ÆESTOLT repr.
Tormod Leithe
Telefon: +47 91 66 15 87
Mail: tormod@dynamis.no

#ÆESTOLT repr.
Simen Bruheim
bruheim@melhusfotball.no
Telefon: +47 40 84 90 074‬

Verdensmester er ikke noe du er, men noe du blir og jobber mot.

Simen Bruheim

SUM – et uendelig spill

Melhus Fotball – vi spiller et uendelig spill

I de fleste organisasjoner og virksomheter er det krav om å vinne og bli best. Man er programmert / besatt av å vinne. Men hvordan vinne et spill som aldri slutter?

Det finnes ingen virksomhet som vinner.

ADVARSEL:  Å tvinge på et ‘endelig-spill, tankegang eller kultur inn i et uendelig spill er katastrofalt.

Fotball eller sjakk er et «ENDELIG spill», med faste regler og klare endepunkter. Når kampen er over – er det en taper og en vinner. MEN; En organisasjon (som Melhus Fotball) vil alltid være et «UENDELIG spill».

ENDELIG

 • Selskapets kvartalsvise inntjening
 • Vinne en medalje
 • Klemme den siste krona i en forhandling
 • Å oppdra et lydig barn

UENDELIG

 • Et selskaps omdømme
 • Bli så god som du kan bli
 • Sørge for at kunden vil gjøre forretninger med deg igjen
 • Oppdra et nysgjerrig barn