SUM

= Stolt Utvikling Melhus.

Sammen om å utvikle morgendagens talenter.

Hvorfor SUM?

Melhus Fotball ønsker å være en attraktiv klubb å spille for – også for ambisiøse talenter hele Trøndelag.

Med SUM har en visjon om sammen å være god på kombinasjonen; trening på høyt nivå, talentutvikling og utdanning. SUM – med et drøm om å bli en preferert klubb med tanke på størrelse og anlegg i regionen.

Hvordan og for hvem er SUM?

Stolt Utvikling Melhus (SUM) er Melhus Fotball sitt konsept for utvikling av fotballspillere 15+ (begge kjønn) og romme ambisjoner og ferdigheter.

SUM, i samarbeid med de SUM leder, trenere, hovedtrenere og sportslig avdeling – utvikle spillere til klubbens seniorlag. Bidra positivt til klubbens identitet og profil utad.

For de som har mulighet og ønsker det / tett samarbeid med Melhus VGS, videregående.

Vi skal utvikle deg – og du skal utvikle oss.

Utvikle: spilleforståelse, tekniske ferdigheter, fysiske ferdigheter / kapasitet, toppidrets-holdninger og mental kapasitet.

Melhus Fotball er en ÆESTOLT™ klubb. Vi forplikter oss til ÆESTOLT sine verdier. ÆESTOLT er en bevegelse.

ÆESTOLT handler om å – heie hverandre frem. Gi, uten å forvente noe tilbake. Det handler ikke om å vinne kamper – men hverandre. Ikke bare en medspiller, men medmenneske.

Hva er SUM?

Betydning; Sum. Resultatet av, legge sammen, essens, total, eller svaret på, helhet, enhet av noe spredt, adskilt,  sammendrag, hovedsak, kort sagt. Fra latin; summa, summa summarum [– suma:`rum] (grunnbetydning ‘summenes sum’) alt i alt summa appellabilis [– apela:´bilis] (annet ledd til latin appellare ‘påkalle, henvende seg til for hjelp.

Stolt Utvikling Melhus. En definisjon av SUM er å legge sammen, og det er det vi er i gang med nå. SUM er nåtidens utviklingsmodell for alle i klubben vår og hviler seg på ÆESTOLT-verdiene våre.  

Stolt Utvikling Melhus [SUM] har følgende;
Ledere:
– Sportslig leder / + sportslig avd.
– Hovedledere SUM, teambuilding
– Teamledere SUM
– Teamtrener SUM (trenere rundt laget)
SUM lagene, SUM spillere og SUM trenere:
– Alle lag fra J15 og G15 og opp til Junior, Senior / A-laget

Fotballglede

Vi er en klubb der alle skal få lov å utvikle seg. 

SUM modellen

I Melhus Fotball kan du bli så god du vil. Vi backer deg – men du må gi alt.

SUM-modellen viser lag / gruppe og alder. Fotballaktivitet skal drives på forskjellige nivåer. Mål er å sikre utvikling av spillere, lag, trenere, lagledere og støtteapparat – teambuilding, mestring, læring og innsats.

I Melhus Fortball har også Sportsplanen, (fra 6-14 år) klubbens bestemmelser om hvordan trener, tillitsvalgt og foresatte skal forholde seg til all fotballaktivitet som drives på forskjellige nivåer. Klubben legger premissene, ikke trenere / enkeltindivider.

Melhus Fotball skal være en arena også for de ungdommer over 15 år og oppover – som vil ha det artig med fotballen. Målet for SUM er å tiltrekke nok spillere til å ha både satsingslag og miljølag for alle involverte SUM årganger.

SUM ledere

Stolt Utvikling Melhus (SUM) er Melhus Fotball sitt konsept for utvikling av fotballspillere 15+ (begge kjønn). Sum er utarbeidet 2019 i samarbeid med styret, sportslig utvalg, trenere, markedsavdelingen og ÆESTOLT konseptet. Konseptet er godkjent av styret 2019 – og skal være i stadig utvikling.

Melhus Fotball er en klubbstyrt virksomhet – som en del av hovedlaget Melhus Idrettslag.  

Hovedleder Stolt Utvikling Melhus (SUM)
Esten Tronsaune
Mobil: 90 64 04 99
Mail: esten.tronsaune@ou.trondheim.kommune.no

Styreleder Melhus Fotball
Rune Jørannadstad
Mobil: 90 84 84 77
Mail: rune.joraandstad@gmail.com

#ÆESTOLT repr.
Tormod Leithe
Telefon: +47 91 66 15 87
Mail: tormod@dynamis.no

Verdensmester er ikke noe du er, men noe du blir og jobber mot.

Simen Bruheim

SUM – et uendelig spill

Melhus Fotball – vi spiller et uendelig spill

I de fleste organisasjoner og virksomheter er det krav om å vinne og bli best. Man er programmert / besatt av å vinne. Men hvordan vinne et spill som aldri slutter?

Det finnes ingen virksomhet som vinner.

ADVARSEL:  Å tvinge på et ‘endelig-spill, tankegang eller kultur inn i et uendelig spill er katastrofalt.

Fotball eller sjakk er et «ENDELIG spill», med faste regler og klare endepunkter. Når kampen er over – er det en taper og en vinner. MEN; En organisasjon (som Melhus Fotball) vil alltid være et «UENDELIG spill».

ENDELIG

  • Selskapets kvartalsvise inntjening
  • Vinne en medalje
  • Klemme den siste krona i en forhandling
  • Å oppdra et lydig barn

UENDELIG

  • Et selskaps omdømme
  • Bli så god som du kan bli
  • Sørge for at kunden vil gjøre forretninger med deg igjen
  • Oppdra et nysgjerrig barn