Melhus Fotball er en ÆESTOLT klubb.

Melhus Fotball er en ÆESTOLT™ klubb. Vi forplikter oss til ÆESTOLT sine verdier. ÆESTOLT er en bevegelse.

Det handler om å – heie hverandre frem. Gi, uten å forvente noe tilbake. Det handler ikke om å vinne kamper – men hverandre. Ikke bare en medspiller, men medmenneske. Les mer på http://æestolt.no.

 

#ÆESTOLT visjon:

Heie hverandre frem. Gi, uten å forvente noe tilbake.

ÆESTOLT postulatene

Fokus:
• Heie hverandre frem
• Optimisme
• Stolte av hverandre
• Respekt
• Gi, uten å forvente tilbake
• Fordi det er gøy

Arbeidsmetoder:
• Oppmuntring
• Tillit
• Gi ros og anerkjennelse
• ‘Stille opp’ mentalitet
• Sport, lek og positivitet
• Ingen er perfekt
• Det er ‘lov’ å gjøre feil

 

Ikke bare en stolt medspiller, men et medmenneske.

 

 

Stolte verdier

Fortell oss gjerne om dine fotballopplevelser: post@melhusfotball.no. Les mer på http://www.melhusfotball.no. Følg oss på Facebook:  https://www.facebook.com/MelhusFotball.

#ÆESTOLT

For klubb, styre, trenere og spillere – forplikter vi oss til ÆESTOLT™ sitt verdigrunnlag / postulater.

Verdiene forplikter – ikke bare for klubben, men for trenere, lagledere, foreldre og familien.

 

© #ÆESTOLT™