Nå deles den nye Sportsplanen ut til alle spillere, lagledere og trenere.

Sportsplanen er klubbens bestemmelser om hvordan trener, tillitsvalgt og foresatte skal forholde seg til all fotballaktivitet som drives på forskjellige nivåer. Det er klubben som legger premissene, ikke enkeltindivider.

Se Sportsplanen her >

Sportsplanen er utarbeidet med det formål å skape retningslinjer for den fotballaktiviteten som skal drives på forskjellige nivåer i Melhus Fotball. Retningslinjene skal sikre utviklingen av enkeltspillere, lag og klubb.