Sportslig

Vi ønsker hjelpe til med å skape mest mulig positive fotballopplevelser.

Sportslig utvalg bistår Melhus Fotball med endel arbeidsoppgaver for å prøve å få alle lag til å fungere best mulig. Det er vanlige frivillige som sitter i dette utvalget og de fleste har også andre oppgaver innenfor fotballen.

Vårt mål er at vi skal være med å bidra til løsninger der hvor det er utfordringer. Vi ønsker hjelpe til med å skape mest mulig positive fotballopplevelser for alle som spiller fotball for MIL.

Roller / arbeidsfordeling

Trude Havdal 
Leder sportslig administrasjon
Tlf 971 37 166
banekalender@melhusfotball.no

–  Banekalender
–  Tildeling treningstider
– Overganger

Runar Rygh 
Leder sport 
Tlf 969 08 379 
sportslig@melhusfotball.no

– Spillerutvikling
– SUM
Dialog mellom lag / trenere
– Oppfølging lag

Liv Randi Sira 
Medlem sportslig

Tlf 480 56 005 
liv.r.sira@gmail.com

–  Sportsplan
–  SUM
–  Trenerforum

Marte Olden Jakobsen
Medlem sportslig
marteolden@hotmail.com
Tlf 90 93 82 24

Kristian Aas
Medlem sportslig
kristianaas85@gmail.com
Tlf 97 07 89 68

–  Dommerkontakt

Tor Kjetil Moseng
Medlem sportslig
tor@moseng.net
Tlf 91 82 10 61

Håvard Lium 
Medlem sportslig 
Tlf 900 43 363 
havardl49@hotmail.com

– Fotballskole
– Treneroppfølging

Pia Bye 
Medlem sportslig 
Tlf 909 42 776 
piabye85@hotmail.com

– Barnefotballansvarlig
– Oppstartsansvarlig nye årskull

Kristoffer Rødseth
FIKS ansvarlig
Tlf 41 20 57 46
plagiated@gmail.com

Annen kontakt i Melhus Fotball

For kontaktinfo i Melhus Fotball, mail og mobilnr. gå til kontaktpersoner.