Økonomirutiner

Melhus Fotball starter med nye rutiner fra 1. august 2019.

Alle lagskontoer skal avstemmes og sendes inn til Effektiv Bedrift AS. Kontoutskrift øverst, med bilag i rekkefølge under hver transaksjon. Det må presiseres hva som er egenandeler til cuper, treningsavgift etc. hvis det ikke kommer frem av bilagene. Regnskapet/kontoutskriften skal signeres av økonomiansvarlig og lagleder.

Nye økonomirutiner

Som vedlegg (se pdf i linkene under) ligger informasjon om de nye økonomirutinene. I tillegg er det vedlagt følgende skjemaer:

> Fakturagrunnlag
> Skjema til bruk ved refusjon av utlegg
> Melhus Fotball IL nye økonomirutiner

Har dere noen spørsmål er det bare å ta kontakt med Line C. Tirslaug i styret eller vår kontakt person ved Effektiv Bedrift, Siri Thue.

Stolt hilsen,
Melhus Fotball