Gruva deles opp i to anlegg.

Vi har i løpet av sommeren opparbeidet oss gode smitteverns rutiner i Gruva.  Vi har et stort flott anlegg  som har gitt oss noen  utfordringer i forhold til å begrense  antall spillere og publikum til maks 200 stk. (samtidig)

Det er derfor meget gledelig at kommuneoverlegen har gitt sin godkjenning til å dele opp Gruva i to anlegg. Det betyr inntil 200 personer samtidig pr. anlegg.

Anlegg 1: Nedre Gress
Anlegg 2: Resten av Gruva stadion

Det betyr at vi må innføre følgende konkrete tiltak:

 • Parkering nede ved Drammensvegen (tidligere  Hølonda Auto)  for ALLE som benytter nedre gress både på trening & kamp. 
 • Kun en inngang til nedre gress både på trening og kamp for både spillere, trenere, lagledere og publikum.
 • Alle spillere og publikum må kun oppholde seg i et anlegg innenfor samme trenings økt og kamp  (kan ikke gå mellom anlegge 1 og anlegg 2).
 • Alle spillere/trenere/lagledere skal  som tidligere registreres i spond eller Fiks (smittesporing).
 • Alle andre skal  registrere seg som tidligere elektronisk på vår hjemmeside melhusfotball.no/registrer (smittesporing).
 • Vertskap ( 2 stk.) ved  hovedinngang skal fortsatt registrere (telle) inn/ut alle spillere og publikum som skal benytte anlegg 2 (skal ikke overstige 200 stk. samtidig).
 • Vi oppfordrer alle trenere og lagledere til å følge med på banekalender og flytte trening til anlegg i Gruva som har ledig kapasitet  – under 200 stk.  I praksis så vil det være å flytte  treningen  til nedre gress.  
 • Ingen  kiosk på nedre gress – såfremt supporter’n har ledig kapasitet og kan servere fra trillevogn.
 • Oppgaver – kampvert Nedre Gress –kun ved kamp.
 • Informere bortelag  – parkering ved Drammensvegen.
 • Informere spillere og publikum om begrenset adgang i Gruva  – kun nedre gress.
 • Informere publikum om elektronisk registrering.
 • Informere om garderobe og WC på baksiden av klubbhuset  – publikum bør oppholde seg ved banehalvdelen nærmest Vambo.
 • Følge med at antall spillere og publikum ikke overstiger 200 stk. samtidig.
 • I hovedsak oppholde seg ved hovedinngang nedre gress.
 • Førøvrig vanlig kampvert oppgaver.

Ved spørsmål ta kontakt med Klas Hollakleiv tlf. 957 32 025 eller Rune Jøraandstad tlf. 908 48 477.

Med sportslig hilsen
Styret  

Melhus, 1 september 2020

Se for øvrig tidligere informasjon på vår hjemmeside (10. august 2020):