Takk at du tar på alvor retningslinjene fra helsemyndighetene – slik at vi bidrar til å hindre smitte. 

Oppdatert 22. april 2021

Folkehelseinstituttet har som kjent tillatt arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer samtidig. Det er bl.a. innført krav til smittesporing.  

Gruva kan bli stengt dersom vi ikke overholder kravene.

Følgende regler / rutiner i Gruva:

Rutiner

  1. Alle trenere/lagledere/spillere skal registreres i Hoopit eller Fiks. Det gjelder alle treninger og kamper i Gruva. Registreringen skal gjøres på kamp/trenings dag. Evt. egentrening må registreres her: melhusfotball.no/registrer.
  2. Alle andre som besøker Gruva skal registrere seg her: melhusfotball.no/registrer. Registreringen skal gjøres på kamp/trenings dag (følg anvisning på siden).
  3. Alle spillere og publikum skal telles når de ankommer hovedinngangen i Gruva (Trenere, ledere, dommere og andre funksjonærer inngår ikke i antallet på 200 stk.).
  4. Maks en foresatt pr. spiller på kamp både for hjemmelag og bortelag. Lagleder gir beskjed til aktuelle bortelag. På dager med mindre aktivitet i Gruva vil det kunne være mulig at flere enn 1 foresatt pr. spiller er til stede. Dette må godkjennes i forkant av de som sitter på klubbens banekalender, og forespørsel skal komme fra lagets lagleder/trener.
  5. Spillere og trener bes vennligst forlate anlegget så fort som mulig etter trening og kamp.
  6. Vi anbefaler at foresatte ikke oppholder seg i anlegget under trening.

Gjennomføring

  1. 2 stk. kampverter står ved hovedinngang og teller hver enkelt spiller/publikum. Se egen rutine i supportern.
  2. Hvert enkelt lag som har kamp i Gruva og Bankhallen stiller med 1. stk. kampvert (vanlige kampvert oppgaver).
  3. Alle spillere og publikum må innom hovedinngangen 

Vi ber om at denne informasjon videreformidles til alle foresatte og spillere.

Med sportslig hilsen
Styret  

Velkommen i Gruva – ha en super dag!