Melhus Regnskap

Å støtte Melhus Fotball betyr at vi tar del i prosjektet #ÆESTOLT som skaper felles engasjement i Melhus.

Melhus Regnskap AS – A Pakke – G2004

 

Hvem er Melhus Regnskap?

Melhus Regnskap AS er et autorisert regnskapsførerselskap som leverer økonomiske tjenester og digitale løsninger som tilpasses den enkelte kundes behov. Vi er et sterkt økonomisk fagmiljø med lokal forankring, høy kvalitet og bred kompetanse.  Melhus Regnskap har hatt trygge rutiner og gitt gode råd siden 1953.

 

Hvorfor er dere sponsor / hva betyr det å støtte Melhus Fotball?

Vi ønsker å være synlige i lokalmiljøet og bidra med støtte til aktivitet som skaper gode miljøer hvor alle kan finne tilhørighet, trygghet og glede. Breddeidretten har fokus på gode verdier som respekt, likeverd og folkelighet.

Å støtte Melhus Fotball betyr at vi tar del i prosjektet #ÆESTOLT som skaper felles engasjement i Melhus.

 

Hva er dere stolt av på jobben hos dere?

I Melhus Regnskap er vi stolte av å kunne hjelpe andre ved å dele vår kunnskap og kompetanse.

 

Hvilke tjenester tilbyr dere?

  • Digitale regnskapsløsninger
  • Økonomitjenester
  • Årsregnskap og ligning
  • Rådgiving
  • Selskapsetablering

Fokus på gode verdier som respekt, likeverd og folkelighet.

Kontakt info

Telefon:  +47 72 87 82 00

E-post: firmapost@melhus-regnskap.no

Webadresse: melhusregnskap.no

Facebook: facebook.com/melhusregnskap