Fra sesongen 2022 til sesongen 2027 blir MelhusBanken  og Heimdal Eiendomsmegling hovedsamarbeidspartnere til Melhus Fotball. 

Fra sesongen 2022 til sesongen 2027 blir MelhusBanken  og Heimdal Eiendomsmegling hovedsamarbeidspartnere til Melhus Fotball. For Fotballavdelingen er dette den største samarbeidsavtalen de har hatt, og bidrar til å la klubben fortsette sin satsing som en av de største breddeklubbene i Trøndelag. 

Melhus Fotball har lag på alle alderstrinn, og hele tre lag på herrer senior og ett lag på damer senior. Når samfunnet nå åpner igjen satser klubben på et normalt år hvor man får gjennomført Melhus Cup, fotballskole og kamper med i snitt 5000 besøkende i anlegget i uka. 

Samtidig som ny hovedsamerbeidspartner kommer på plass vil anlegget endre navn til MelhusBanken Gruva Stadion. 

Rune Jøraandstad er leder i Melhus Fotball og har følgende å si om avtalen: – Vi er veldig glade for å ha inngått denne avtalen med Melhusbanken og Heimdal Eiendomsmegling. Begge selskapene har en tydelig lokal profil og en solid posisjon i lokalsamfunnet i Melhus og Gauldalen, og det ønsker også vi å ha som fotballklubb. Samtidig er alle parter opptatt av forutsigbarhet, og Melhusbanken og Heimdal Eiendomsmeglings ønske om en langsiktig avtale er en viktig forutsetning for de betydelige løftene som Melhus Fotball står foran, både når det gjelder sport, anlegg og organisasjon. Vi gleder oss til å sette oss ned sammen med våre nye hovedsamarbeidspartnere og se på hvordan vi på best mulig vis kan få gjennomført de planene og visjonene vi har.

– Ekstra artig er det at Melhusbanken og Heimdal Eiendomsmegling i disse dager gjør et betydelig profileringsløft, og at vi får muligheten til å hjelpe dem med å få ny profil og ikke minst ny logo inn i folks bevissthet. Det innebærer også en del omprofilering i Gruva, på hjemmesider, sosiale media, profileringsartikler og spillerdrakter. 

– Til slutt ønsker Melhus Fotball å takke Sparebank 1 og Eiendomsmegler 1 for et godt samarbeid de siste 5 årene. 

Nå ser hele klubben frem til et skikkelig artig fotballår i MelhusBanken Gruva Satdion!