Kontaktpersoner

Her er oversikt over kontaktpersoner.

Melhus Fotball er en klubbstyrt virksomhet – som en del av hovedlaget Melhus Idrettslag.

Styret

Her er en oversikt over de som sitter i styret. Hjelp oss til å gjøre Melhus Fotball enda bedre. Har du en god idé? Ikke nøl med å ta kontakt.

Våre lag

Her finner du alle våre lag (via FIKS) Norges Fotballforbund.

Kontaktpersoner

Finner du feil (under) her, send mail til: design@melhusfotball.no.

Lag Navn Mobil Mail
_

Senior damer

Lagleder Hilde Motrøen 41 02 14 68 hilde.motroen@gmail.com
Hovedtrener Geir Bekken 93 09 23 98 geirbekken.gb@gmail.com
Økonomiansvarlig Liv Fjelle 91 76 35 65 livfje@online.no
_

Senior herrer

Hovedtrener Jan Ketil Berg 91 51 50 62 jan.ketil.berg@krigsvoll.no
Trener Tore Havdal 91 31 61 24 tore@eiendomsutvikleren.no
Økonomiansvarlig Håvar Kusslid 92 04 27 76 havard.kusslid@uninett.no
_

Junior herrer

Lagleder Jan Havdal 95 07 29 87 jan@trondheimkulde.no
Hovedtrener Erik Skjærvold 90 27 92 46 eri-skja@online.no
Trener Roy Åge Østerås 45 85 25 63 roy-a-oe@online.no
Trener Per Arne Ramlo 96 26 30 07 ramlo@trondheim.havn.no
Trener Oddvar Berg 95 28 77 43 lu-berg@online.no
Økonomiansvarlig Jan Tore Heggvold 90 04 39 09 jtheggis@gmail.com
_

Gutter 16

Lagleder Rune Storhaug 91 51 36 30 rus@stkran.no
Hovedtrener John Olaf Solstad (Sjon) 90 54 44 88 sjon@hent.no
Trener Klas Grøseth 91 63 56 15 Klas.Groseth@stolav.no
Trener Bjørn Haugnæss 93 41 97 16 bjorn@haugness.no
Økonomiansvarlig Anne Birgitte Arras bir-egg@online.no
_

Jenter 17

Lagleder Anne Grete Njøs 48 23 49 16 a.g.njos@outlook.com
Hovedtrener Emil A. Leikvold 41 16 39 21 eleikvold@gmail.com
Trener Stian Hoff 90 05 71 53 stian.hoff@gmail.com
Trener Christian Aune 48 01 55 99 christian.aune@maske.no
Trener (styrke) Vigdis Thomassen 48 15 52 52 vigdisthomassen678@gmail.com
Økonomiansvarlig Camilla Fenstad 91 79 66 50 cafensta@online.no
_

Jenter 15

Lagleder Trude Wagnild 97 77 91 44 trudewagnild@yahoo.no
Hovedtrener Stig Rønning 90 10 63 36 stig.inge.ronning@melhus.kommune.no
Trener Stig Mikkelsen 98 26 04 66 stig.mikkelsen@tronderbladet.no
Trener Knut Skjøstad 92 29 97 53 stubbtjukken@gmail.com
Lagleder Merete Tyskø 98 81 78 33 snekvi@online.no
Økonomiansvarlig Trude Wagnild 97 77 91 44 trudewagnild@yahoo.no
_

Jenter 2005

Lagleder Jørgen Sundgot 97 68 73 51 jorgen@sundgot.no
Hovedtrener Frode Almås 95 15 14 98 frode.almas@melhus.kommune.no
Trener Steinar Eggen 90 14 60 52 steinar.eggen@hotmail.com
Økonomiansvarlig Kristian Aune 45 61 87 35 aune85@hotmail.com
_

Gutter 2005

Lagleder Terje Haugen 91 36 14 40 terje.haugen@nhp.no
Hovedtrener Ronny With Størseth 40 40 31 40 ronnystorseth@hotmail.com
Trener Joakim Settem 46 80 15 10
Trener Jøran Solbergløkk 90 64 74 74 joran.solberglokk@icloud.com
Trener Kjell Tømmerdal 97 18 06 27 kjelltommerdal@gmail.com
Økonomiansvarlig Terje Haugen 91 36 14 40 terje.haugen@nhp.no
_

Jenter 2006

Lagleder Rune Jøraandstad 90 84 84 77 melhusjenter06@gmail.com
Hovedtrener John Rune Sjøli 91 81 37 00 jr_sjoli@hotmail.com
Trener Jonas Tevik 90 15 80 03 jonas.tevik@gmail.com
Økonomiansvarlig Toril Wehn Skoglund 92 40 01 59 torilwehn@hotmail.com
_

Gutter 2006

Lagleder Arild Holthe-Dahl 48 21 91 95 arild.dahl@caverion.no
Hovedtrener Bård Gunnar Blekesaune 90 98 68 19 bablekes@online.no
Trener Andreas Nyrønning 97 79 61 11 Andreas.nyronning@yahoo.com
Økonomiansvarlig Rita Blekesøien 99 02 26 50 rita.terese75@gmail.com
_

Jenter 2007

Lagleder Øyvind Myrstad 95 44 43 97 vinmyr@online.no
Hovedtrener Håvard Lium 90 04 33 63 havardl49@hotmail.com
Trener Tone Leinslie Karaaslan 92 28 23 91 tleinslie@hotmail.com
Økonomiansvarlig Erlend Enger 92 03 96 56 erlend@fotografeidsmo.no
_
Gutter 2007
Lagleder Bjørn Wold 48 15 65 58 bjowold@online.no
Trener Runar Rygh 96 90 83 79 runar_rygh@hotmail.com
Lagleder Anne Kristiansen Rønning 95 11 83 58 annekriro@gmail.com
Økonomiansvarlig Terje Tyskø 91 85 31 59 terje.tysko@gmail.com
_

Jenter 2008

Lagleder Per Krangnes 92 61 82 84 Perkrangnes@hotmail.com
Hovedtrener Torbjørn Minde 45 66 46 84 torminde@hotmail.com
Trener Svein Raymond Finnseth 90 05 30 32 finnseth@hotmail.com
Trener Per Krangnes 92 61 82 84 Perkrangnes@hotmail.com
Trener Reidar Olsen Lian 91 32 41 25 reidarlian@gmail.com
Trener Vigdis Synnøve Berg 92 25 04 63 vigdis.synnove.berg@orkla.no
Økonomiansvarlig Siw Stamnsve 99 04 02 66 siwstamnsve@gmail.com
_

Gutter 2008

Lagleder Randi Kristin Lilleberg 99 27 94 79 melhusgutter08@gmail.com
Hovedtrener Øyvind O. Eidem 92 41 65 19 oyvind.eidem@gmail.com
Trener Liv Randi Sira 48 05 60 05 liv.r.sira@gmail.com
Trener Kari Lillebråten 95 84 88 27 karilil@hotmail.com
Trener Lars Olav Løvseth 91 89 53 07 lars-olav.lovseth@postnord.com
Trener Frode Hamstad 40 20 19 01 frode.hamstad@gmail.com
Lagleder Joakim Kålås 95 79 34 79 joakim.kalas@gmail.com
Sosialansvarlig Greta Krogstad 97 04 12 00 greta.krogstad@gmail.com
Økonomiansvarlig Ann-Magritt Kulstad 90 62 45 95 Ann-Magritt.Kulstad@jobzone.no
_

Jenter 2009

Lagleder Hilde Krogstad 41 52 18 79 hildekr@hotmail.com
Hovedtrener Hilde Nordgård 92 20 26 16 hildenordgaard82@gmail.com
Lagleder June Steffensen 94 36 42 20 junesteff@hotmail.com
Trener Rune Magnus Angvik 97 19 96 89 runemagnus@hotmail.com
Trener Klas Grøseth 91 63 56 15 klas.groseth@stolav.no
Trener Trygve Duesten 90 11 06 34 tduesten@hotmail.com
Økonomiansvarlig Kristian Aune 45 61 87 35 aune85@hotmail.com
_

Gutter 2009

Lagleder Linda Merethe Haugen 90 99 63 84 limh@statoil.com
Hovedtrener Jan-Arne Wike 99 27 37 37 janarw@online.no
Lagleder Marit Larsen Hernes 92 21 64 08 larsenhernes@gmail.com
Trener Kim Roger Laugsand 95 23 48 92 Laugsand@hem.no
Trener Trude Havdal 97 13 71 66 trude.havdal@bdo.no
Økonomiansvarlig Ørjan Antonsen 91 31 36 97 madspurs@gmail.com
_

Jenter 2010

Lagleder Gunnhild S. Hatlen 97 98 00 92 gunnhild.hatlen@gmail.com
Hovedtrener Esten Tronsaune 90 64 04 99 esten.tronsaune@ou.trondheim.kommune.no
Trener Eirik Andre Solberg Øyås 90 05 17 04 solbergeirik@hotmail.com
Trener Eirik Slettahjell 95 74 67 82 eiriksle@gmail.com
Trener Pia Bye 90 94 27 76 piabye85@hotmail.com
Økonomiansvarlig Silje Næss silje_therese@hotmail.com
_

Gutter 2010

Lagleder Catrine Wold 99 33 07 36 cathrine_hvidsand@hotmail.com
Hovedtrener Roger Pettersen 93 25 29 60 roger.pettersen@live.no
Trener Bjørn Wold 49 15 65 58 bjowold@online.no
Trener Ragnvald Borten 90 84 29 60 ragnvald.borten@gmail.com
Trener Asle Sørensen 94 85 66 76 milcom79@gmail.com
Trener Henrik Grøseth 40 22 68 10 henrikgroseth@gmail.com
Trener Marthe Olden Jakobsen 90 93 82 24 marteolden@hotmail.com
Økonomiansvarlig Line Tislaug 90 16 28 70 line@trondertun.no
_

Gutter 2011

Lagleder Kathrine Bjørnsson melhusgutter11@gmail.com
Hovedtrener Rune Jøraandstad 90 84 84 77 rune.joraandstad@gmail.com
Trener Nina Sommervold 41 27 85 69 nina.sommervold@gmail.com
Trener Jan Olav Opheim 40 12 64 00 janolav@ats.no
Trener Boye Aune 90 25 52 61 boye.aune@bsvn.no
Økonomiansvarlig Eirik Grøseth Sund 97 01 29 07 eirik.sund@gmail.com
_

Jenter 2011

Lagleder June Steffensen 94 36 42 20 junesteff@hotmail.com
Hovedtrener Stian Falch 99 57 78 77 sfalch@hotmail.com
Trener Pia Grytdal 95 05 11 53 pia-grydal@hotmail.com
Trener Cathrine Åldstedt 93 22 95 73 cathrinealdstedt@yahoo.som
Trener Atle Kevin Angvik 92 81 26 39 aka@akatelecom.no
Trener Trine Brudal 90 20 69 09 brudaltrine@hotmail.com
Trener Rune Kvammen 46 44 61 58 rune.kvammen@motek.no
Økonomiansvarlig Frank Brudal 97 04 47 98 frank.brudal@gmail.com
_

Gutter 2012

Lagleder Pia Bye 90 94 27 76 piabye85@hotmail.com
Hovedtrener Joakim Kålås 95 79 34 97 joakim.kalas@gmail.com
Trener Per Ivar Blekesaune 99 09 36 29 perivar@gymsport.no
Trener Per Ståle Aarstad 91 83 32 27 psa@trondersveis.no
Trener Stig Are Lillemo 92 61 34 24 stig.lillemo@nordbohus.no
Trener Kristin Bakken 90 17 12 60 kriba_1@hotmail.com
Trener Birgit Nestvold Singstad 99 35 47 53 birgit.nestvold.singstad@gmail.com
Økonomiansvarlig Ann-Magritt Kulstad 90 62 45 95 amk@jobzone.no
_

Jenter 2012

Lagleder Rune Storhaug 91 51 36 30 rus@stkran.no
Hovedtrener Lars Esten Heggvik 40 60 97 80 larheg@vintervoll.no
Trener Erik Mjøen 92 81 67 61 mjoeri@banenor.no
Trener Per K.Dyrkorn 46 13 07 56 pkdyrkorn@gmail.com
Trener Vegard Grande Dragsten 46 95 93 20 vegar_d@hotmail.no
Trener Silje Agledal Heggvik 99 34 37 47 silje.heggvik@boostcom.no
Økonomiansvarlig Silje Agledal Heggvik 99 34 37 47 silje.heggvik@boostcom.no