Yes!

Gruva deles opp i to anlegg.

Kommuneoverlegen har gitt godkjenning – Gruva er nå delt opp i to anlegg.

Viktig at alle spillere, lagledere / trenere respekterer – og oppdater seg på de nye rutinene. Tusen takk!