Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Melhus Fotball

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Melhus Idrettslag avdeling Fotball desember 2022

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Melhus Idrettslag avdeling Fotball. Årsmøtet avholdes 11.desember 2022 kl 20:00 i 1.etg i klubbhuset i Gruva.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter tilgjengeliggjøres på våre nettsider www.melhusfotball.no. Innkallingen blir publisert på våre hjemmesider, Facebookside og medlemssystem.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest en uke før årsmøtet til leder@melhusfotball.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Melhus Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Melhus Idrettslag.

Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Melhus Idrettslags lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder i Melhus IL Fotball, Rune Jøraandstad, kontaktes på e-post leder@melhusfotball.no.

Vedlegg:


Med vennlig hilsen

Styret i Melhus IL Fotball