Innkalling til årsmøte 2021 avd. fotball torsdag 18. februar 2021 kl. 19.00.

Oppdatert innkalling:

Grunnet pandemien avholdes årsmøtet digitalt med Google Meet, 18. februar kl. 19:00. Vi håper mange vil benytte anledningen til å bli med på årsmøte i Melhus Fotball.

Hvordan bli med

Det er veldig enkelt. Du kan bruke datamaskin eller mobil. Har du mobil, må du laste ned Google Meet (gratis) i forkant. Klikk på linken og følg nedlastingsprosedyreen.

Årsberetning

Les / last ned; Årsberetning 2020 Melhus Idrettslag, avdeling Fotball.

Saksliste

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
  3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Behandle årsberetning.
  5. Behandle regnskap 2020.
  6. Vedta budsjett for 2021.
  7. Foreta valg av styremedlemmer.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 11. februar 2021 til leder@melhusfotball.no. Bruk vedlagte mal brukes som du finner her.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet, her på siden:

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Melhus Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Melhus Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Årsmøtet i Melhus Idrettslag, avd. fotball blir med forbehold om koronasituasjonen avholdt fysisk, og kan bli endret til digitalt. I så fall blir årsmøtet avholdt i Microsoft Teams, og vil bli varslet i god tid med ny innkalling til samme tidspunkt. Se lenke for informasjon om digitale årsmøter som Melhus Idrettslag følger: https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/digitale-arsmoter/


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Melhus Fotball