Alle medlemmer innkalles til årsmøte i Melhus Fotball, 2. etg. i klubbhuset i Gruva torsdag 27. februar 2020 kl. 19.00.

Forslag til årsmøtet sendes styret ved leder Rune Jøraandstad, epost: styret@melhusfotball.no, innen 14. februar 2019. Agenda legges ut på nettsiden vår, melhusfotball.no.

Alle medlemmer er velkommen!

Melhus, 16. januar 2020

Vel møtt!
Styret i Melhus Fotball

Saksliste

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
  3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Behandle årsberetning.
  5. Behandle regnskap 2019.
  6. Vedta budsjett for 2020.
  7. Foreta valg av styremedlemmer.

Årsberetning

Last ned årsberetning 2019 Melhus Idrettslag, avdeling Fotball (knappen under).