Her er Melhus Fotball sitt årshjul.

Vi er en frivillig-, medlem- og foreldredrevet organisasjon. Takk til alle som stiller opp og gjør vår stadig økende aktivitet mulig å gjennomføre – klubbens ledelse, sportslig, tillitsvalgte, trenere, spillere, foreldre/foresatte og våre alle våre sponsorer.