Fotballglede

Den beste opplevelsen – for spillere, tillitsvalgte, foresatte og publikum.

Vi i Melhus Fotball elsker når folk fortell oss om sine fotballopplevelser. Den store aktiviteten fotballen skaper gir et ansvar som en stor samfunnsaktør. Gjennom å skape gode miljøer ønsker vi at fotballen skal være et sted der alle kan  finne tilhørighet. Det er ekte fotballglede.

Å vite at noen er stolt av deg – setter spor for livet.

Melhus Fotball skal fremme verdiene trygghet, glede, respekt, likeverd og folkelighet. Som en frivillighets-, medlems- og foreldredrevet organisasjon – trenger vi hjelp fra alle klubbens medlemmer og foreldre/foresatte av klubbens medlemmer – til å delta aktivt og positivt i klubbens visjon; «Den beste opplevelsen – for spillere, tillitsvalgte, foresatte og publikum».

Vi vil skape mer og bedre aktivitet i alle ledd, rekrutteringen og beholde aktive og frivillige lengst mulig.

Ta deg tid til å lese Veiviseren.

 

Visjon

Melhus Fotball sin visjon er; «Den beste opplevelsen – for spillere, tillitsvalgte, foresatte og publikum».

Visjonen til Melhus kommune er: “Melhus skal være en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig.”

Dette ønsker klubben å ta på alvor gjennom:

Fokus:
• Heie på hverandre
• Optimisme
• Stolte av hverandre
• Gi, uten å forvente noe tilbake

Arbeidsmetoder:
• Oppmuntring
• Tillit
• Gi ros og anerkjennelse
• Stille opp for hverandre
• Sport, lek og tilstedeværelse
• Ingen er perfekt – det er ‘lov’ å gjøre feil

 

Vårt løfte

Melhus Fotball sitt løfte er; «Den beste opplevelsen – for spillere, tillitsvalgte, foresatte og publikum».

 

 

Skapt for å deles. #ÆESTOLT er smittsomt.

Kjerneverdier

Alle som er opptatt av fotball, skal bidra til å ta vare på fotballens kjerneverdier. Fair play handler om det som skjer på og utenfor banen, og er normen som skal prege aktiviteten på alle nivåer.

Norges Fotballforbund – NFF – har trygghet, glede, respekt, likeverd og folkelighet som førende verdier.

Gjennom å skape mer og bedre aktivitet i alle ledd vil NFF styrke rekrutteringen og beholde aktive og frivillige lengst mulig. Gjennom økt kompetanse skal vi sikre at kvaliteten i hverdagen blir god nok til at vi kan konkurrere med de beste når det gjelder.

Fotballen skal være et sted der alle kan finne tilhør.

Norges Fotballforbund sin handlingsplan for perioden 2016-2019 sier følgende:

Samfunnsansvar

Den store aktiviteten fotballen skaper gir også et ansvar som en stor samfunnsaktør. Gjennom å skape gode miljøer skal fotballen være et sted der alle kan  finne tilhørighet. Det ansvaret ønsker NFF å ta gjennom å fremme verdiene trygghet, glede, respekt, likeverd og folkelighet.

I barnefotballen foregår spillerutviklingen i klubbene.

God trenerutvikling er en forutsetning for god spillerutvikling.

Barn

I lokalmiljøer over hele landet er store deler av befolkningen involvert i barnefotballens aktivitet. Dette symboliserer noe av barnefotballens enorme kraft og posisjon i Norge.

Det at «alle spiller fotball», skal NFF være stolte av å jobbe aktivt for å opprettholde.

Det store antallet fotballspillende barn inspirerer og utfordrer organisasjonen til å legge til rette for god aktivitet. Målene NFF arbeider mot, skal sikre god kvalitet i aktivitetene på feltet. Barnefotballens hovedmål er å gi så mange barn som mulig et godt fotballtilbud og gode fotballopplevelser.

NFFs utvidede breddeformel gir klubbene føringen: «Trygghet + Utfordringer + Mestring = Trivsel og utvikling»

Barnefotball skal kjennetegnes ved:

 • Trygge sosiale rammer
 • Fair play
 • Gode mestringsopplevelser
 • Spilleren skal bli sett av de voksne rundt laget
 • Aktiviteten på banen er forankret i NFFs nasjonale skoleringsplaner

Hovedmål:

 • Sikre at aktiviteten er preget av kompetanse og kvalitet
 • Sikre at spillerne har mulighet til å utvikle seg i sine lokalmiljøer • Andelen jenter som spiller fotball, skal økes til minst 40 prosent

 

 

Ungdom

Ungdomsfotball er fotball i aldersgruppen fra 13 til 19 år. Ungdomsfotballens store mangfold og de aktives ulike behov og ønsker inspirerer og utfordrer organisasjonen til å legge godt nok til rette for riktig aktivitet. Organisasjonen skal utvikle spillere og ivareta det store antallet ungdom som ønsker mestringsopplevelser og trivsel.

Tilbudet ungdommene får, skal være tilpasset de ulike behovene og ønskene til gruppen. Norges Fotballforbund har en unik mulighet til å påvirke ungdommen positivt gjennom den aktiviteten som fotballen representerer. Verdiene i organisasjonen og det sosiale fellesskapet er en støtte i den enkeltes vei mot voksenlivet. Ungdomsfotballen skal også legge til rette for spillere med ambisjoner om og forutsetninger for å nå toppfotballnivå.

 

Ungdomsfotball skal kjennetegnes ved:

 • Et tilpasset trenings­ og kamptilbud
 • Fair play
 • Medbestemmelse og involvering i fotballhverdagen for spillerne
 • Et godt rammeverk for riktig og god aktivitet
 • Kompetente trenere og ledere
 • At det legges til rette for spillere som har spesiell interesse og forutsetninger for å utvikle seg som fotballspillere

Hovedmål:

 • Sikre at aktiviteten er preget av kompetanse og kvalitet
 • Sikre at spillerne har mulighet til å utvikle seg i sine lokalmiljøer
 • Beholde  ere ungdommer
 • Andelen jenter som spiller fotball, skal økes til minst 20 prosent
 • Andelen gutter som spiller fotball, skal økes til minst 33 prosent
 • Tilrettelegge seriestruktur og kamptilbud ut fra forutsetning, ønsker og nivå

 

Voksen

Voksenfotball i Norges Fotballforbund de neres som all fotballaktivitet fra 20 års alder, med unntak av toppfotball. Målgruppen har et enormt mangfold, fra ambisiøse klubber på nivået under toppfotballen og til ulike lavterskeltilbud.

Vi kan gruppere aktiviteten i tre kategorier:

 1. Lag på 3. og 4. nivå for menn, og 2. nivå for kvinner
 2. Øvrige lag i divisjonssystemet
 3. Andre klasser og spillformer

Voksenfotball skal kjennetegnes ved:

 • Fair play
 • Et seriesystem som vektlegger prestasjonsutvikling for dem som har ambisjoner og forutsetninger
 • At klubbene på 3. og 4. nivå for menn og 2. nivå for kvinner er sentrale utviklingsarenaer i sine lokalmiljøer
 • At den er en viktig miljøfaktor og et  aggskip i lokalmiljøet
 • At det  nnes lavterskeltilbud i et livslangt perspektiv
 • At helse, mosjon og sosialt fellesskap skal være en viktig motivasjon for deltakelse

Hovedmål:

 • Tilrettelegge seriestruktur og kamptilbud ut fra forutsetninger, ønsker og nivå
 • Sikre at klubber på 3. og 4. nivå for menn og 2. nivå for kvinner har forutsigbare rammevilkår for å kunne være sentrale utviklingsarenaer i sine lokalmiljø
 • Øke antall lag i divisjonssystemet
 • Innføre alternative aktivitetstilbud