Vi ønsker hjelpe til med å skape mest mulig positive fotballopplevelser.

Sportslig utvalg bistår Melhus Fotball med endel arbeidsoppgaver for å prøve å få alle lag til å fungere best mulig. Det er vanlige frivillige som sitter i dette utvalget og de fleste har også andre oppgaver innenfor fotballen.

Vårt mål er at vi skal være med å bidra til løsninger der hvor det er utfordringer. Vi ønsker hjelpe til med å skape mest mulig positive fotballopplevelser for alle som spiller fotball for MIL.

Kontaktpersoner

Leder Sportslig Roy Åge Østerås 45 85 25 63 sportslig@melhusfotball.no
Sportslig team Liv Randi Sira 48 05 60 05
Sportslig team Bård Gunnar Blekesaune 90 98 68 19
Sportslig team Steinar Eggen 90 14 60 52
Sportslig team Håvard Lium 900 43 363
Sportslig team Morten Kvernberg 990 24 088
Sportslig team Trond Halvorsen 41 63 44 29
Dommeransvarlig Kristian Aune 45 61 87 35 aune85@hotmail.com
Banekalender Liv Randi Sira 48 05 60 05 banekalender@melhusfotball.no
Banekalender Bård Gunnar Blekesaune 90 98 68 19 banekalender@melhusfotball.no

 

Arbeidsfordeling

Sportslig utvalg består av følgende personer og har følgende arbeidsfordeling:
Liv Randi Sira  – Påmelding av lag, banekalender, jentefotballsatsning
Bård Blekesaune – Banekalender, oppstartsårgangen
Håvard Lium – Fotballskole, jentefotballdag, bankhallen
Steinar Eggen – Fotballskole, trenerforum, bankhallen
Morten Kvernberg – Jentefotballdag og jentefotballsatsning
Svein Erik Wagnild – oppstartsårgangen, trenerforum, dialog mellom lag
Roy Åge Østerås – påmelding av lag, trenerforum, dialog mellom lag, utvalgets leder

 

 

Oppgaver

 • Påmelding av lag – Liv Randi Sira og Roy Åge Østerås
 • Fiks – Michael
 • Banekalender – Bård Blekesaune og Liv Randi Sira
 • Fotballskole – Håvard og Steinar Eggen
 • Klubbforum – MIL fotball
 • Trenerforum – Svein Erik og Roy Åge Østerås, Barnedelen – Steinar Eggen
 • Dommeroppsett – Kristian Aune
 • Jentefotballdag – Håvard Lium, Liv Randi Sira og Morten Kvernberg
 • Jentefotballsatsning – Morten Kvernberg og Liv Randi Sira
 • Oppstart ny årgang – Svein Erik Wagnild, Bård Blekesaune følger opp etter oppstartsmøte
 • Bankhallen fordeling av treningstid – Steinar Eggen Og Håvard Lium

 

Kontakt

For kontaktinfo, mail og mobilnr. gå til kontaktpersoner.