Den beste opplevelsen – for spillere, tillitsvalgte, foresatte og publikum.

Melhus Fotball skal fremme verdiene trygghet, glede, respekt, likeverd og folkelighet. Som en frivillighets-, medlems- og foreldredrevet organisasjon – trenger vi hjelp fra alle klubbens medlemmer og foreldre/foresatte av klubbens medlemmer – til å delta aktivt og positivt i klubbens visjon; «Den beste opplevelsen – for spillere, tillitsvalgte, foresatte og publikum».

Gjennom å skape gode miljøer ønsker vi at fotballen skal være et sted der alle kan  finne tilhørighet.

Våre lag

denne siden (via FIKS) Norges Fotballforbund finner du oversikt over lag vi har i klubben.